Hör henne!

Damkören SALT presenterar traditionsenligt en konsert den 8 mars på internationella kvinnodagen.

Konserten, som fått namnet “Hör henne!” vill lyfta kvinnliga tonsättare och textförfattare. I år kommer till exempel texter av Selma Lagerlöf, Virginia Woolf och Karin Boye vara en del av repertoaren tillsammans med tonsättning och arrangemang av bland andra Johanna Thür och Mia Makaroff.

Konserten äger rum fredagen den 8 mars, kl 19:00 i Ersta kyrka. Biljettpris 150 kronor, där hela intäkten oavkortat går till Ersta Fristad, vilket är Ersta Diakonis skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. 

Konserten arrangeras i samarbete med Ersta Diakoni och Stockholms Kvinnohistoriska.

Biljetter köper du här: https://erstadiakoni.ticketco.events/se/en/e/hr_henne

KVINNOHISTORIENS PLATS ÄR ÖVERALLT
Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. Dom tillgängliggör forskning om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, och arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. Med stöd från Stockholms stad. Läs mer på www.kvinnohistoriska.se.

Omslagsbild för konserten "Hör henne!" som arrangeras av Damkören SALT, Ersta Diakoni och Stockholms Kvinnohistoriska.
InstagramFacebookYouTubeSpotifyDamkören SALT logotyp i vitt