Donation till UNHCR från julkonserten

Julkonserten Himmel blå sålde biljetter för 24 011 kr. Pengarna skickar kören vidare till UNHCR.

De tre senaste åren har körens julkonserter samlat in 139 211 kr till FN:s flyktingorgan UNHCR och deras arbete med att hjälpa människor på flykt.

Varmt tack till alla som varit med, lyssnat och deltagit.

InstagramFacebookYouTubeSpotifyDamkören SALT logotyp i vitt