Sjung för Hjärnan

Under hösten 2022 kommer kören vara med i projektet ”Sjung för hjärnan” till förmån för Hjärnfonden. 

Sjung för hjärnan är ett initiativ av Hjärnfonden och Sveriges Körförbund som syftar till att samla in pengar till hjärnforskning. Så att alla hjärnor kan och får ta plats.

Kören kommer göra insamlingsaktiviteter och ha en välgörenhetskonsert med Stormtema 22 oktober i Markuskyrkan, där hela vinsten skänks till Hjärnfonden. 

Målet är att samla in minst 25.000kr - ni hittar vår insamling här.

Hjärnan och sången
Sången tillhör alla. Den tar olika form hos olika personer, men känslorna som följer med en sång som lämnar avtryck, de känns hos alla. Sång och musik kan förändra livet för både friska och kroniskt sjuka. Men ingen sång lever på egen hand. Den formas och bärs upp av alla som berörs av den. Och berör gör den. Så sjung för hjärnan. Länge leve sången! Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar.

InstagramFacebookYouTubeSpotifyDamkören SALT logotyp i vitt